Sistem Aduan Bersepadu KPKT

 

MISI
PERKHIDMATAN
PELANGGAN
KPKT

PERKHIDMATAN BERKUALITI,CEPAT DAN TELUS

KEMASUKAN ADUAN BARU

Tajuk Aduan
 
Aduan Berkaitan Perumahan
Aduan Pemaju Perumahan Swasta
Aduan ke atas Jabatan Perumahan Negara
 
Aduan Bukan Berkaitan Perumahan

Aduan Berkaitan Bahagian Pemberi Pinjam Wang & Pemegang Pajak Gadai

Aduan Berkaitan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia
Aduan Berkaitan Jabatan Kerajaan Tempatan
Aduan Berkaitan Jabatan Landskap Negara
Aduan Berkaitan Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia
Aduan Berkaitan Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal Negara
   
Aduan Berkaitan Integriti
Aduan Rasuah, Salah Guna Kuasa, Penyelewengan dan Tatakelakuan
   
Lain-lain Aduan
Aduan Unit Komunikasi Korporat
Nota*
Sila pilih satu daripada tajuk di atas.
Aduan akan ditolak sekiranya maklumat yang diberikan palsu
Copyright © 2008-2010. All Rights Reserved.